Weerbaarheidtraining kinderen

Voor sommige kinderen is het beter, fijner en veiliger om eerst op individueel niveau met zichzelf aan de slag te gaan. Dit geldt vooral voor kinderen die veel persoonlijke problemen hebben (gehad).

Je kunt dan denken aan kinderen die ervaring hebben met:

  • Heel erg gepest worden
  • (seksueel) geweld
  • Zeer weinig zelfvertrouwen
  • Extreme verlegenheid
  • Gedragsproblemen
  • Grote moeite met sociale contacten aanknopen

In de training wordt ook gebruik gemaakt van methodieken om weerbaarder te worden (fysiek en verbale oefeningen) en er wordt gebruik gemaakt van onderdelen van het Rots en Water programma. Door middel van een intake met de ouders en (kind) wordt de training afgestemd op de hulpvraag voor het kind.

De basis van de training is weerbaarder worden. Indien de problematiek te complex of ernstig is en ik (nog) niet met het kind aan de slag ga of kan, zal ik dit aangeven en zal er voor de intake geen kosten in rekening worden gebracht.